Til

Undervisningsminister Troels Lund Poulsen og

Folketingets Uddannelsesudvalg


Utraditionelt forslag til ændringer i den danske skolestruktur:


Hvad ville der ske hvis?


- vi vendte hele skole systemet på hovedet?

- vi gjorde skolen til en heldagsskole?

- skolen havde åbent alle dage, undtagen helligdage

- glidende indskoling dagen efter at man fyldte 6 år hvor man starter på LEVEL 0

- efter 200 fremmødte skoledage går man videre til LEVEL1 o.s.v.

- frit ferievalg for elever og lærere. 6 uger til alle.


- og flere andre forslag. Se vedhæftede liste på 25 mulige pejlemærker i skolen.


- ville vi få en skole der svarer bedre til forældrenes arbejdshverdag?

- ville vi få større engagement fra forældrene?

- ville det give bedre motivation i hverdagen til børnene og undervisere?

- antallet af fremmødte elever ville nok passe med antallet af lærere

i sommer højsæsonen.


Forslagsstillerene er 2 der ikke har job i skolevæsen eller børnepasning mere,

men har været en del af begge dele i mange år.

Vores forslag indebærer mange praktiske ændringer, og som vi ser det lige så

mange fordele, når man har vænnet sig til tanken.Med venlig hilsen


Anita Jørgensen pædagog

og

Helga Wolf læge


Fremsendt maj 2011