Indehaver        Baggrund        Mål        Illustrationer        Kontakt

 

      Indehaver:

      Helga Wolf er dansk læge fra 1987, og speciallæge i Almen Medicin fra 1991

      og speciallæge i Samfundsmedicin 2002. Selvstændigt firma fra januar 2008.

      CVR-nr.: 31199875

 

       Baggrund

       Hvorfor denne hjemmeside?

       Siden er oprettet for at gøre en stribe artikler og andre skrifter tilgængelige for

       samarbejdspartnere i det daglige arbejde. Det er skoleelever, forældre, lærere,

       skoler, børnehaver, fritidshjem, kommuner, kommunalt ansatte og seriøse

       søgende på internettet. 

 

       Mål

       At fremme sundhed og trivsel og skabe vækst på en god og billig måde.

       At fremme de muligheder, som ikke fremmes på anden måde, forde de er glemte

       eller ikke har nogen kommerciel interesse.

 

       Illustration på forsiden: Helga Wolf 2008

 

       Kontakt                      Kontakt@helga.in